SENIORYOGA FÖR DIG ÖVER 50

30° C
Nybörjare välkomna
En klass för dig som behöver ta det lite långsammare och ha mer tid i rörelser och ställningar. Stärkande när du känner dig svag. Mjukgörande när du känner dig stel. Återuppbyggande och rehabiliterande efter skador. Storleken på klassen är mindre så du kan få mer hjälp, tid och stöd i övningarna.
Yogaklassen främjar god cirkulation i kroppen och bättre rörelseförmåga i lederna. Genom att fokusera på andningen förbättras lungfunktionen samtidigt som nervsystemet balanseras. Många upplever också att yogan hjälper oss till mindre oro, bättre sömn och förbättrad livskvalitet.