Yogalärarutbildning

ALIGNMENT BASED VINYASA YOGA (RYT 200)
2019 på Hot Yoga Malmö
Endast 12 platser

 Hot Yoga Malmö hälsar dig välkommen att delta i vår 200-timmars yogalärarutbildning! Utbildningen ger dig allt du behöver för att undervisa vinyasayoga på ett tryggt, intelligent och inspirerande sätt, i både varma (hot yoga) och rumstempererade lokaler. Mine Taylan, ägare och grundare av Hot Yoga Malmö, är utbildningsansvarig. Samtliga övriga lärare har många års erfarenhet både av klassundervisning och yogalärarutbildningar, och hela det fantastiska teamet erbjuder dig att ta del av sina erfarenheter från yogaundervisning, egna studier och många instruktörsutbildningar som de deltagit i och undervisat på. Kursprogrammet är omfattande och innehållsrikt och täcker de många olika aspekterna av att bli yogalärare.

  • ”Posture Clinics” (linjering och justering) : Vi går på djupet i flera grupper av yogaställningar utifrån funktionell fysiologi och tillämpad anatomi, linjerings- och instruktionsprinciper, energipåverkan, risker, positiva effekter, förberedande ställningar, neutraliserande ställningar, variationer, modifikationer, praktiska justeringar och användning av hjälpmedel. Du kommer att lära dig konsten att ge justeringar till dina elever, både praktiska, muntliga och visuella.
  • Filosofi och meditation: Indien möter Sverige. Sudhir Rishi (huvudansvarig för Sampoorna Yoga i Agonda, Indien) kommer hit för att lära dig om Bhagavad Gita, Patanjalis Yoga Sutras och mycket annat kring yogafilosofi. Du lär dig både grundläggande och mer avancerade andningstekniker (pranayama), t.ex. ujayi, kapalabhati, bastrika, kumbhaka och nadi shodhana. Du kommer också att lära dig hur du tar in meditation i dina klasser och i ditt dagliga liv. Sudhir har över 20 års erfarenhet av yogautövning i kloster och i ashrams, och som ledare av  en lång rad yogalärarutbildningar. Han förmedlar sina kunskaper, erfarenheter och visdomar på ett nutidsrelevant sätt.
  • Anatomi: Du kommer att lära dig modern linjering och funktionell anatomi i både teori och praktik. Utbildningen täcker även områdena biomekanik samt medvetenhet och aktivering av subtil energi med hjälp av banda, kosha, chakra, nadi, vayu, guna och dosha. Vi lär oss att se på varje enskild elev och guida dem på ett meningsfullt, hållbart sätt genom yogan, och hur vi arbetar med elever som har problem med fotleder, knän, höfter, SI-led, ryggrad, axlar, armbågar och handleder.
  • Sekvensering: Du kommer att lära dig konsten att bygga upp och undervias sekvenser, att undervisa flow-flöden, att underviaatt gruppera ställningar och att skapa yogaklasser som omfattar alla aspekter av yoga på ett meningsfullt och intelligent sätt.
  • Studentundervisning: Från allra första dagen kommer du att öva på att undervisa, till en början en-till-en och sedan fler efterhand för att slutligen bli trygg i att undervisa stora grupper. Hot Yoga Malmö erbjuder också möjligheter för nya lärare som uppnått certifiering att undervisa i verkliga situationer på studions ”gratis övningsklasser”.
  • Livsstil och etik:Vi tar även yogan bortom mattan och lär oss hur vi införlivar den i vårt vardagsliv och till våra relationer med samhället våra medmänniskor. Vi behandlar även områden som mat, yogautövning på egen hand och mycket annat.
  • Yoga som verksamhet: Utbildningen täcker hur du startar som professionell yogalärare, hanterar din inkomst och hur du blir framgångsrik som instruktör.

________________

Detta är en heltidsutbildning – en intensiv period med långa dagar. Vi planerar att dela upp utbildningen i två omgångar à två veckor.  Trenden idag är att yogalärarutbildningar sänker priset, drar ner på antalet kontakttimmar och ersätter med självstudier för att locka fler deltagare. I denna utbildning tummar vi inte på antalet timmar. En månad behövs för att förstå och integrera den information som utgör grunden för att vara yogalärare. Under månaden görs också en inre resa; en personlig utveckling som för många blir den största upplevelsen i utbildningen.

Preliminärt schema: 6:30-ca 18:00 måndag-fredag 8:00-14:00 lördag 19:00-20:15 Satsang vissa kvällar Du kommer att vara ledig lördag eftermiddag till måndag morgon. Vi rekommenderar att du utövar yoga regelbundet och disciplinerat innan du börjar kursen och tar ledigt från annat arbete och/eller studier under utbildningen.

________________

Anmälan och frågor: teachertraining@hotyogamalmo.se
Ansökningsavgift (ej återbetalningsbar): 500 kr
Delbetalning (ej återbetalningsbar): 5 000 kr
Pris: 34500 kr

Räntefri avbetalning av kursavgift: Möjligt via vår finanspartner (info skickas i separat email per förfrågan)
________________