Yogalärarutbildningar

ALIGNMENT BASED VINYASA YOGA (RYT 200)
2019 på Hot Yoga Malmö
Endast 12 platser

Hot Yoga Malmö hälsar dig välkommen att delta i vår 200-timmars yogalärarutbildning!

Utbildningen ger dig allt du behöver för att undervisa vinyasayoga på ett tryggt, klartänkt, smart och inspirerande sätt, i både varma (hot yoga) och rumstempererade lokaler. Mine Taylan, ägare och grundare av Hot Yoga Malmö, är utbildningsansvarig. Samtliga övriga lärare har många års erfarenhet både av klassundervisning och yogalärarutbildningar, och hela det fantastiska teamet erbjuder dig att ta del av sina erfarenheter från yogaundervisning, egna studier och många instruktörsutbildningar som de deltagit i och undervisat på. Kursprogrammet är omfattande och innehållsrikt och täcker de många olika aspekterna av att bli yogalärare.

  • ”Posture Clinics” (linjering och justering) : Vi går på djupet i flera grupper av yogaställningar utifrån funktionell fysiologi och tillämpad anatomi, linjerings- och instruktionsprinciper, energipåverkan, risker, positiva effekter, förberedande ställningar, neutraliserande ställningar, variationer, modifikationer, praktiska justeringar och användning av hjälpmedel. Du lär dig konsten att ge justeringar till dina elever, både praktiska, muntliga och visuella.
  • Filosofi och meditation: Indien möter Sverige! Sudhir Rishi (huvudansvarig för Sampoorna Yoga i Agonda, Indien) kommer hit för att lära dig om Bhagavad Gita, Patanjalis Yoga Sutras och mycket annat kring yogafilosofi. Du lär dig både grundläggande och mer avancerade andningstekniker (pranayama), t.ex. ujayi, kapalabhati, bastrika, kumbhaka och nadi shodhana. Du kommer också att lära dig hur du tar in meditation i dina klasser och i ditt dagliga liv. Sudhir har över 20 års erfarenhet av yogautövning i kloster och i ashrams, och som ledare av en lång rad yogalärarutbildningar. Han förmedlar sina kunskaper, erfarenheter och visdomar på ett nutidsrelevant sätt.
  • Anatomi: Du kommer att lära dig modern linjering och funktionell anatomi i både teori och praktik. Utbildningen täcker även områdena biomekanik samt medvetenhet och aktivering av subtil energi med hjälp av banda, kosha, chakra, nadi, vayu, guna och dosha. Vi lär oss att se på varje enskild elev och guida dem på ett meningsfullt och hållbart sätt genom yogan, och att arbeta med elever som har problem med fotleder, knän, höfter, SI-led, ryggrad, axlar, armbågar och handleder.
  • Sekvensering: Du kommer att lära dig konsten att bygga upp och undervisa sekvenser, att undervisa flow-flöden, att undervisa och gruppera ställningar och att skapa yogaklasser som omfattar alla aspekter av yoga på ett meningsfullt och intelligent sätt.
  • Studentundervisning: Från allra första början kommer du att öva på att undervisa, först en-till-en och sedan fler efterhand för att slutligen bli trygg i att undervisa stora grupper. Hot Yoga Malmö erbjuder också möjligheter för nya lärare som uppnått certifiering att undervisa i verkliga situationer på studions ”gratis övningsklasser”.
  • Livsstil och etik: Vi tar även yogan bortom mattan och lär oss hur vi införlivar den i vårt vardagsliv och till våra relationer med samhället och våra medmänniskor. Vi behandlar även områden som mat, yogautövning på egen hand och mycket annat.
  • Yoga som verksamhet: Utbildningen täcker hur du startar som professionell yogalärare, hanterar din inkomst och hur du blir framgångsrik som instruktör.

Utbildningen är godkänd av Yoga Alliance som en 200-timmars Yogalärarutbildning.
________________

Detta är en heltidsutbildning – en intensiv period med långa dagar. Vi har delat upp utbildningen i fyra kurshelger och en avslutande, intensiv period. Trenden inom yogalärarutbildningar är kortare utbildningar med färre kontakttimmar men vi har valt att inte tumma på det här utan vill ge er så mycket tid som möjligt. Mellan våra träffar kommer ni att arbeta med olika uppgifter och förväntas ha en regelbunden yogautövning. 

Tider och datum (2019):
KURSHELG 1: 12-14/4
KURSHELG 2: 10-12/5
KURSHELG 3: 31/5-2/6
KURSHELG 4: 14/6-16/6
KURSPERIOD 5: 3-13/7 (Söndag 7/7 är ledig dag)

Tider för kurshelger 1-4:
Fredagar: 15:00-19:15
Lördagar: 09:00-17:00
Söndagar: 09:00-17:00

Tider för kursperiod 5:
06:45-18:00 Mån-tor
06:45-19:15 Fre
09:00-15:00 Lör

________________

Anmälan och frågor: teachertraining@hotyogamalmo.se
Ansökningsavgift (ej återbetalningsbar): 500 kr
Delbetalning (ej återbetalningsbar): 5 000 kr
Pris: 34500 kr
Early bird-pris fram till 31 dec 2018: 29 500 kr**
Räntefri avbetalning av kursavgift: Möjligt via vår finanspartner (info skickas i separat email per förfrågan)
________________


VINYASA SEQUENCING COURSE FOR TEACHERS (50hrs)

-Learn how to design effective and creative vinyasa sequences

Weekend Course: 4th-6th & 11th-13th of October 2019


Schedule
Fridays: 17:00-20:30
Saturdays: 8:00-18:00
Sundays: 8:00-17:00

Price
-10 900 kr
-Active HYM members – 9900 kr
-Early bird until 31/7 – 9900 kr

Teachers
Daniela, Mine & Henrik

This 50 hrs Sequence Training course combines practice and theory. You will get the opportunity to practice pre-sequenced classes, gather knowledge, brainstorm, create + teach your own sequence and receive feedback. This course will inspire and equip you with a new set of tools regarding progressive sequencing as well as help you in the process of further developing what you have learned during past teacher training(s). This course will give you a broad insight into elements necessary for structuring well-rounded, intelligent yet creative classes.

Course emphasis: 
-Clear verbal cuing
-Understanding, applying and communicating anatomical principles
-Hands-on adjustments
-Effective teaching and communication skills

This course is for:
-Yoga practitioners who have gone through yoga teacher training(s) and want to better understand sequencing before beginning to teach
-Yoga teachers who seek to sharpen their teaching skills, understanding of vinyasa sequencing and hands-on adjustments
-Yoga teachers who seek more confidence creating yoga classes that meet the needs of beginners and experienced students
-Yoga teachers who wish to improve and receive feedback on their teaching practice

You’ll learn to:
-Build well-rounded, effective yet creative vinyasa sequences.
-Reinforce your capacity to weave the more esoteric aspects of yoga into your classes by holding collective space and integrating class themes.
-Strengthen your ability to clearly and concisely communicate/teach to the physical, emotional and mental body.
-Develop your authentic teaching voice and use of constructive language.
-Deepen your understanding of anatomy, adjusting and the energetics of touch.