Information från Länsstyrelsen Skåne 26/8-21
– den tillfälliga covid-19 lagen gäller än!
Pandemin är inte över, smittspridningen ökar i hela landet och vi måste jobba tillsammans för att smittspridningen ska minska.
Det enda som ändrats från tidigare policy är att det inte längre är 10 kvm/deltagare som gäller.
Vänligen håll minst 1 meter avstånd i studion!