WARM MEDI YOGA

Ca 30º C
Nybörjare välkomna

Medicinsk Yoga är en modern, svenskutvecklad yogaform, sprungen ur den klassiska kundaliniyogan. Med hjälp av det mest ursprungliga och kraftfulla inom traditionell yoga främjas hälsa och balans. MediYoga är en vetenskaplig metod vars yoga- och meditationsprogram sedan 1998 löpande testas inom ramen för modern vetenskaplig forskning, i samverkan med våra mest framstående forskningsinstitutioner (KI, KS, Danderyd m.fl.).

MediYoga som idag finns på ett växande antal sjukhus och vårdcentraler över hela Sverige. MediYoga använder en del mantra hämtade ur den kundaliniyogiska traditionen men är inte religiöst kopplad.