BARN & UNGDOM

Barn 7-12 år: Valfria klasser tillsammans med förälder.

Ungdom 13-18 år: Yogar själv med målsmans underskrift.