Värmeyoga

Det främsta syftet med värmen är att främja såväl fysisk som psykisk hälsa. I värme blir muskler och bindvävnad mjukare, vilket tillåter en djupare stretch med mindre risk för skador. Som en reaktion på värmen vidgar sig blodkärlen, vilket resulterar i att mer syre och näring kan tillföras kroppens alla muskler, vävnader och organ. Pulsen höjs vilket stärker hjärtat, förbättrar konditionen och påskyndar nedbrytningen av glykos och fettsyror. Svetten reducerar slaggprodukter såsom koldioxid och mjölksyra, och bibehåller kroppens normala temperatur. Det har visat sig att processen som reglerar kroppstemperaturen dessutom har en avslappnade effekt på kropp och sinne. I värmen utvecklar du också mental styrka; att hantera värmen kräver både lugn och koncentration.

 

Alla yogaklasser hos oss praktiseras i värme, det vill säga högre än normal rumstemperatur. Temperaturen är anpassad till våra olika typer av yoga. Våra Warm-klasser varierar mellan ca 30 och 35 grader. Våra Hot-klasser varierar mellan ca 36 och 40 grader. Du kan se vilken temperatur det är på de olika klasserna. Hot Yoga Malmö använder ett mycket högkvalitativt värmesystem för optimerad syre-, fukt- och värmenivå, med kapacitet på 3000 liter luft per sekund och 20 liter friskluft per sekund för varje enskild deltagare. 

 

Kom och upplev glädjen och de positiva effekterna som värmen har på kropp och sinne!