Klasser

En del hittar en klasstyp som passar bäst medan de flesta upplever det mer fördelaktigt att integrera olika yogastilar. Hot Yoga Malmö erbjuder ett balanserat och varierat utbud där vissa klasser utgör kärnan medan andra byts ut och varieras.

Klasser

En del hittar en klasstyp som passar bäst medan de flesta upplever det mer fördelaktikt att integrera olika yogastilar. Hot Yoga Malmö erbjuder ett balanserat och varierat utbud där vissa klasser utgör kärnan medan andra byts ut och varieras.

Hot Yoga Malmö förbehåller sig rätten att byta ut schemalagda klasser och lärare. Hot Yoga Malmö förbehåller sig även rätten att genomföra permanenta ändringar i schema och öppettider samt stänga för renovering, vid brandlarm eller andra oförutsägbara händelser.