26 & 2

(Bikram Yoga)
Ca 40º C
Alla nivåer
26 yogaställningar och 2 andningsövningar.
Ställningarna görs en till två gånger och utförs alltid i samma ordningsföljd. Varje ställning förbereder kroppen för nästa. Serien är fysiskt och mentalt utmanande men passar ändå för nybörjare i alla åldrar och kräver ingen tidigare erfarenhet av yoga.  
Klassen undervisas verbalt med utförliga, enkla och tydliga instruktioner som ges under hela klassen. Det ingår element av stretch, styrka, djup koncentration och närvaro med syfte att främja fysisk, mental och själslig hälsa. Serien har sitt ursprung i Bishnu Ghosh’s yogatradition och är sammansatt av Bikram Choudhury.