Hot 90/75/60

(Bikram Yoga)
Ca 40º C
Nybörjare välkomna
26 kroppsställningar och 2 andningsövningar som alltid utförs i samma ordningsföljd. Varje yogaställning förbereder kroppen för nästa. Serien är fysiskt och mentalt utmanande men samtidigt anpassad för nybörjare i alla åldrar. Ingen av yogaställningarna kräver tidigare erfarenhet av yoga.
Originalklassen varar i 90 minuter och inleds och avslutas med andningsövningar. Varje ställning görs två gånger. Klassen undervisas verbalt med utförliga, enkla och tydliga instruktioner under hela klassen. I Hot-klasserna ingår element av stretch, styrka, djup koncentration och medvetenhet med syfte att främja fysisk, mental och själslig hälsa. Serien har sitt ursprung i Bishnu Ghosh’s yogatradition och är sammansatt av Bikram Choudhury.
HOT 60/75: Förkortade klasser. Vissa ställningar görs en gång istället för två. Variation när det gäller vilka ställningar som görs två gånger förekommer.