Kim 

Lärare

Yin, Hatha, Mindfulness

Yogautbilningar: 

Anusarayoga, hathayoga, poweryoga, vinyasayoga, yinyoga, yin & yang, Dharma yoga, restorative, yogaterapi, mindfulness, mindful self-compassion etc.

Undervisning: 18 år.

Jag började med yoga för 20 år sedan och den har sedan dess utgjort den röda tråden i mitt liv. Formen på utövningen har förändrats många gånger, men intentionen har alltid varit densamma: att komma tillbaka hem till mig själv och öva mig i att stanna kvar här och nu.

Min undervisning präglas av kravlöshet och mjukhet med enkla rörelsemönster för att möjliggöra meditativt djup. Undervisningen utvecklas ständigt eftersom jag vidareutbildar mig oupphörligen. Jag undervisar till stor del utifrån egen erfarenhet, snarare än traditionsbundet.

Jag har studerat yogans historia och filosofi(er) upp till masternivå vid Lunds universitet, har pluggat sanskrit i Katmandu och har över 1000 timmars yoga- och meditationsutbildning i bagaget. Jag har även suttit många timmar på meditationskudden i olika buddhistiska kloster. Är också utbildad socionom och jobbar som kurator inom ätstörningsvården.

Min fritid fylls av min familj, vänner, böcker och odling.

Att stanna kvar här och nu. Igen och igen.