SILENT 26&2

– Tyst klass
– Ca 40º C
– 90 minuter
Du bör ha tagit minst ca 20 vanliga Hot 90 klasser innan du tar denna klass/You need to have taken approximately 20 ordinary Hot 90 classes before you sign up for this class.

Denna klass utövas i tystnad (få instruktioner) och läraren yogar med dig/This class is practiced in silence and the teacher practices together with you.Läraren kan vilja att spela musik under klassen/The teacher may choose to play music.