Stina Dahan

Lärare

Vinyasa, Yin

Jag har alltid varit nyfiken på att testa nya sätt att röra kroppen på och på den vägen väcktes även mitt intresse för yoga för 10 år sedan. Min kärlek till rörelse är central i mitt liv och yogan ger sådan tillfredsställelse både fysiskt, mentalt och emotionellt. Yogan för mig är bortom ord, den är komplex och ger riktning både på och av mattan. Det finns alltid någon asana att utforska och det finns alltid något i livet som erbjuder lärdomar.

För mig är Yoga och meditation en livslång relation…

Jag gillar att beröra och guida med ord som väcker en insikt och kanske en önskad beteendeförändring eller ett steg i önskad riktning. Att få undervisa yoga i grupp eller enskilt skänker sådan tillfredställelse och tacksamhet. Jag har undervisat olika träningsformer i 25 år men inget liknar yogan då den ger en dimension till och bjuder in livskunskap som förmedlas genom rörelsen och det inspirera mig om och om igen…

Som jag nämnde tidigare är rörelse central i mitt liv så det blir en del annan aktivitet när jag inte är på mattan. Naturbesök står mig nära. Man, barnen och hunden är något som jag mer än gärna hänger med ofta. Något som jag också tycker väldigt mycket om är mitt arbete via EatMoveLive och att läsa lärande böcker…kan inte få nog skulle min man säkert säga.

Se igenom självkritik, fortsätta växa även när jag möter mentalt motstånd och att bryta autopilotmönster.