Yogamästerskap

”When I practice I am a philosopher, when I teach I am a scientist, when I demonstrate I am an artist.”

– BKS Iyengar

Mästerskap i yoga… vad är det?

Ja, en tävling i yoga. Med målet att utveckla sinne och kropp uttryckt genom fysiska yogaposer kan vi applicera yogafilosofi och asana utövning även till sport.

The Yoga Sports Championships är en atletisk demonstration av det engagemang, tålamod, uthållighet och beslutsamhet som deltagarna utvecklar genom sin träning – och allt det vackra denna mindfulness för med sig.

Ökat intresse för och medvetenhet om yogatävlingarna kan dessutom uppmuntra redan praktiserande yogis att dyka ännu djupare i sitt eget utövande samt uppmuntra till nya.

Deltagarna utför under tävlingen en serie av 6 poser inom 3 minuter och får poäng efter elegans, energi, styrka och flexibilitet. Alla poser måste hållas i stillhet under minst 3 sekunder för att bli inräknade.

Hur tränar jag?

Vid första anblick kanske detta kan låta väldigt ”oyogiskt”. Och självfallet kan utgången bli så om målet ses som det enda objektet, men det riktiga målet av Hathayoga är inte bara att nå det fullaste uttrycket av posen och inte heller endast vägen dit, utan att träna kropp och sinne medan man värderar båda.

Vi använder tävlingen som ett sätt att mäta denna process, så när tävlingen stundar använder vi den som ett verktyg för att se var vi befinner oss i vår resa.

Framstegen i träningen kommer med repetition. När vi förbereder oss för mästerskapen använder vi mantrateknik uttryckt i poser. Vi arbetar tillsammans med en individuell serie av poser som var och en upprepar som sitt eget mantra. Genom att repetera och praktisera mantrat, och om gjort korrekt, följer utveckling av både kropp och sinne.

Läs mer om International Yoga Sports Federation här.

Viktiga datum:

Svenska mästerskapen: Datum kommer.

Europeiska mästerskapen: 11:e november 2017

Internationella mästerskapen: Datum kommer.